COUTURE DESIGN

COUTURE DESIGN

" כל מה שחשבתי עליו כשעיצבתי את הטבעת הזו, היא להניע רגש.כדי לעשות את זה, ידעתי שאני מוכרחה לעשות משהו שעוד לא עשו.ואז, הברקה! לבבות! בחלק התחתון ש...

Read more